Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

11 Ιουνίου 2015 14:51

Καλείσθε την 15η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δ- Πάρου οικονομικού έτους 2015.
Θέμα 2ο Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευσης των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2015.
Θέμα 3ο Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων και δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2015 Δήμου Πάρου.
Θέμα 4ο Εξέταση της με αρ.πρωτ.:7357/09-06-2015 ένστασης της Θ. Κυριαφίνη - Φ. Λυμπεριάδου και ΣΙΑ Ε.Ε. κατά της με αρ.πρωτ.:7167/02-06-2014 διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικίας Πάρου.
Θέμα 5ο Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο: α) την επιλογή τριών αναδόχων για την εκπόνηση προμελετών και β) την επιλογή του τελικού αναδόχου των λοιπών σταδίων της μελέτης με τίτλο: Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικίας Πάρου.
Θέμα 6ο Έγκριση μελέτης, προκήρυξη και καθορισμός όρων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δήμου Πάρου.
Θέμα 7ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Μαΐου έτους 2015 στην: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για
την καθαριότητα των οικισμών Δήμου Πάρου.
Θέμα 8ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Απριλίου έτους 2015 στην: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για
τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos