Συνεδρίαση Δ.Σ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου

07 Απριλίου 2016 16:41

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ).
Θέμα2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης-αποχέτευσης».
Θέμα3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων».
Θέμα4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Θέμα5ο:Έγκριση μελέτης και προκήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια νιτρικής αμμωνίας».
Θέμα6ο:Έγκριση μελέτης και προκήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων γεωτρήσεων και κατακόρυφων πολυβάθμιων αντλιών νερού».
Θέμα7ο:Έγκριση μελέτης και προκήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης».
Θέμα8ο:Έγκριση μελέτης και προκήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος».
Θέμα9ο:Έγκριση μελέτης και προκήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης».
Θέμα10ο:Έγκριση μελέτης και προκήρυξη διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Π.».
Θέμα11ο: Εξουσιοδότηση κ. Προέδρου για την εκτέλεση προμηθειών με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
Θέμα12ο: Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και 24ωρη λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου.-Υπερωριακή απασχόλησης προσωπικού.
Θέμα13ο: Αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια POS.
Θέμα14ο: Επαύξηση ισχύος αντλιοστασίου ύδρευσης «Φόνισσας» Παροικιάς.
Θέμα15ο: Ορισμός 3μελούς επιτροπής γνωμοδότησης για την απόσυρση οχήματος DAIHATSU FEROZA.
Θέμα16ο: Ορισμός εκκαθαριστή για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
Θέμα17ο: Έγκριση εξόδων συμμετοχής σε σεμινάρια, μετακίνησης και διαμονής εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα18ο: Έγκριση δράσης για επιχειρησιακά προγράμματα.
Θέμα19ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ. Μωραϊτη Γεωργίου.
Θέμα20ο: Εξέταση αίτησης κ. Σαρρή Αναστασίου.
Θέμα21ο: Εξέταση αίτησης εργαζόμενου κ. Χανιώτη Ηλία.
Θέμα22ο: Αιτήσεις συνδρομητών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ρούσσος Βατίστας

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

araxova mini