Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

30 Μάιος 2017 02:44

Καλείσθε την 2η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 2ο Καθορισμός όρων δημόσιας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.

Θέμα 3ο Έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Πάρου»

Θέμα 4ο Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο : «Λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων Πάρου»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos