Ενημέρωση από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα ογκώδη απορρίμματα

13 Δεκεμβρίου 2016 16:09

Μετά την έναρξη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καλεί και πάλι όλους τους δημότες να μην μεταφέρουν στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. προϊόντα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζα) ή κλαδιά, ξύλα, καλάμια ή ομοειδή και ογκώδη άλλα υλικά. Ο Χ.Υ.Τ.Α. θα δέχεται μόνο μη επικίνδυνα οικιακά και προσομοιάζοντα προς αυτά στερεά απόβλητα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο αποβλήτων ΕΚΑ.


Επειδή έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα η μεταφορά και ανεξέλεγκτη εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε δημόσιους χώρους και σε κάδους απορριμμάτων, καλούνται οι δημότες να μην αφήνουν τα προαναφερθέντα υλικά στους κάδους απορριμμάτων ή έξω από αυτούς ή σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή κοινόχρηστο χώρο, αλλά να τα διατηρούν στους χώρους ιδιοκτησίας τους για μικρό χρονικό διάστημα και έως την διευθέτηση διαχείρισής τους, για την οποία θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.
Τα παραπάνω είναι αναγκαία να εφαρμοστούν, προκειμένου ν’ αποφευχθεί περιβαλλοντική επιβάρυνση ή ρύπανση του περιβάλλοντος με ενδεχόμενο πρόβλημα και στη δημόσια υγεία. Ο Δήμος εφιστά την προσοχή όλων και ενημερώνει ότι στους παραβάτες θα επιβάλλονται πρόστιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου (ΑΔΣ 227/2012).

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos