Σίφνος: Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

04 Αυγούστου 2014 17:15

To πρόγραμμα "Bοήθεια στο Σπίτι" της Εταιρίας Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου μας λειτουργεί αδιαλείπτως από το 2003 κι έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του

σε 275 συμπολίτες μας συνολικά, ενώ αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί 37 ηλικιωμένους χρήζοντες βοηθείας, παρέχοντας νοσηλευτική κάλυψη και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, και 12 ανθρώπους που φροντίζουν ηλικιωμένους ασθενείς και άτομα με ειδικές ανάγκες, παρέχοντας συμβουλευτικές και στηρικτικές συνεδρίες. Καθώς πρόσφατα το έμψυχο δυναμικό μας εμπλουτίστηκε και με την ειδικότητα της οικογενειακού βοηθού, σας ενημερώνουμε εκ νέου για τη δομή και τη λειτουργία του προγράμματός μας και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

1. Περιγραφή λειτουργίας

Η δομή μας λειτουργεί από το 2003 και εντάσεται στο δυναμικό της Εταιρίας Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Σίφνου. Σκοπεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενών της, παρέχοντας κατοίκον υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με την ειδικότητα των εργαζομένων που τις παρέχουν. Από την αρχή της λειτουργίας της μέχρι σήμερα έχει εξυπηρετήσει πάνω από 200 Σιφνιούς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους (άνω των 65 ετών), σε άτομα με αναπηρίες, σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν (μόνιμα ή προσωρινά, λόγω ασθένειας, τραυματισμού κα) και διαβιούν μόνοι ή απομονωμένοι, με στόχο όχι μόνο την ανακούφιση των ηλικιωμένων/ασθενών/παθόντων αλλά και των φροντιστών τους και της ευρύτερης οικογένειάς τους.

2. Στόχος των Δράσεων-Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Στόχος των δράσεων-παρεχόμενων υπηρεσιών είναι:

• Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στις κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας και αλληλεγγύης.

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (π.χ. ΑΜΕΑ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ' οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες ανά ειδικότητα.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από:

• Tην ψυχολόγο Μαίρη Λογοθέτη

• Tη νοσηλεύτρια Ελισάβετ Σπυριδωνίδου και

• Tην οικογενειακή βοηθό Μαρία Χρύσου

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανά ειδικότητα είναι οι ακόλουθες:

Ψυχολόγος:

• Ψυχοσυναισθηματική Ενίσχυση, Συμβουλευτική, Οργάνωση θεραπευτικού πλαισίου, Συναισθηματική στήριξη, Οικογενειακή Συμβουλευτική, (για πάσχοντες και φροντιστές)

• Εγγραφή νέων αιτούντων (συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών, λήψη ιστορικού, συμπλήρωση αίτησης, αξιολόγηση-μοριοδότηση, ένταξη στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα)

• Συνεργασία με άλλους φορείς (Περιφερειακό Ιατρείο Σίφνου, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Αιγαίου, Νοσοκομεία Σύρου και Αθηνών, Ψυχιατρικές Κλινικές, Γηροκομεία κ.α)

• Οργάνωση προγράμματος Δομής (εβδομαδιαία προγράμματα, ατομικές καρτέλες ωφελουμένων, μηνιαία έντυπα παροχών, καρτέλες εργαζόμενων,) συγκέντρωση στοιχείων, σύνταξη τριμηνιαίων κι ετήσιων απολογισμών έργου και καταλόγων ωφελουμένων.

Νοσηλεύτρια:

• Νοσηλευτικές πράξεις (μετρήσεις σακχάρου&αρτηριακής πίεσης, ουροληψίες, αιμοληψίες)

• Συνταγογράφηση, αγορά και κατοίκον παράδοση φαρμάκων

• Νοσηλευτική φροντίδα μετεγχειρητικών καταστάσεων ή ασθενειών (κατακλίσεις, αλλαγές επιθεμάτων, ενεσοθεραπείες κ.α)

• Έλεγχος φαρμάκων-φαρμακοληψίας

• Συνεργασία με άλλους φορείς-θεράποντες γιατρούς (περιφερειακό ιατρείο, φαρμακεία, ικα κ.α ταμεία ασφάλισης)

Οικογενειακή Βοηθός:

• Αγορά και κατ'οίκον παράδοση αγαθών

• Εξωτερικές δουλειές (πληρωμή λογαριασμών, τακτοποίηση εκκρεμοτήτων)

• καθαριότητα οικίας

• ατομική υγιεινή

4. Δικαιολογητικά συμμετοχής ωφελουμένων-ένταξης εξυπηρετούμενων

Όλοι οι ωφελούμενοι (άνεργοι) και οι εξυπηρετούμενοι (ηλικιωμένοι συγγενείς ή ΑΜΕΑ), μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής– Δήλωσή» τους, την οποία χορηγεί το γραφείο μας, θα υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι ωφελούμενοι είναι έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

γ) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού

δ) Εάν οι ωφελούμενοι ή οι εξυπηρετούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή είναι άτομα που ανήκουν σε οικογένειες με μέλος ΑμεΑ απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας

Η συχνότητα των επισκέψεων ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων και της ειδικότητας που έχουν περισσότερη ανάγκη. Σε γενικές γραμμές γίνονται συχνές επισκέψεις (1-3) φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι επισκέψεις γίνονται 2-3 φορές τον μήνα ή και καθημερινά, όταν το καλεί η ανάγκη.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos