Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας

29 Μαρτίου 2017 12:05

Ο Δήμος Θήρας και η ΔΕΥΑΘ ανακοινώνουν με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου «Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας» συνολικού προϋπολογισμού 3.590.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).


Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1738/27-12-2016 αίτησης της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας και κατόπιν της πρώτης αρνητικής αξιολόγησης, ο Δήμος Θήρας και η ΔΕΥΑΘ προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες κατάφεραν να διασφαλίσουν τόσο την ένταξη του εν λόγω έργου όσο και την ταυτόχρονη υπερδέσμευση κονδυλίων για τη χρηματοδότηση όλων των προτάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (έτσι ώστε να μην αποκλειστεί καμία).

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΑ)» με τίτλο : «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 – 15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ» στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4591/25-10-2016 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. Υπολογίζεται δε, ότι η δημοπράτηση του έργου θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2017.

Η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας και ιδιαίτερα της πρωτεύουσας των Φηρών έχει δημιουργήσει σημαντικές αυξήσεις στις καταναλώσεις ύδατος (της τάξης του 63% εντός της τελευταίας τετραετίας) και παράλληλα στις παροχές λυμάτων. Οι υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων των Φηρών καλούνται να επεξεργαστούν φορτία πολύ υψηλότερα από τον σχεδιασμό τους με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε σημαντικά προβλήματα και να δίνουμε συνεχή αγώνα για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της μονάδας.

Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου είναι άμεσης προτεραιότητας με σκοπό να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα συνεχώς αυξανόμενα φορτία που καλούμαστε να διαχειριστούμε και να διασφαλίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος και της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων.

Το Έργο
Το εν λόγω έργο αφορά την επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών του Δήμου Θήρας, με σκοπό τον διπλασιασμό της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας και συγκεκριμένα την αύξηση από την σημερινή των 10.000 ι.κ. (Α΄ Φάση) στην δυναμικότητα των 20.000 ι.κ. (Β΄ Φάση).

Η Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων θα παραλαμβάνει προς επεξεργασία λύματα των οικισμών Φηρών, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Κααρτεράδου, Έξω Κατοικιών και Μέσα Κατοικιών. Επίσης στην εγκατάσταση (Ε.Ε.Λ) θα οδηγούνται προς επεξεργασία τα βοθρολύματα των περιοχών του Δήμου που δεν έχουν δίκτυο συλλογής - μεταφοράς λυμάτων και των περιοχών εκτός σχεδίου της Δ.Ε. Θήρας.
Τα λύματα από τους εξυπηρετούμενους οικισμούς θα οδηγούνται στο αντλιοστάσιο εισόδου της Ε.Ε.Λ. και από εκεί στην μονάδα προκαταρτικής επεξεργασίας.
Για την επεξεργασία των λυμάτων προβλέπεται η μέθοδος ενεργού ιλύος και κατασκευή συστήματος βιολογικής επεξεργασίας με μεμβράνες για τον διαχωρισμό υγρών - στερεών (Membrane Bioreactors - MBR).
Το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας με μεμβράνες διήθησης (MBR) είναι η πλέον σύγχρονη μέθοδος η οποία εξασφαλίζει την δυνατότητα επεξεργασίας αυξημένων παροχών λυμάτων, οικονομία χώρου και υψηλή ποιότητα εκροής (ικανοποίηση των ορίων εκροής και για δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων).
Η παραγόμενη ίλυς (λάσπη) θα υφίσταται πάχυνση και αφυδάτωση με φυγοκεντρητή.
Τα επεξεργασμένα λύματα θα μεταφέρονται με νέο αγωγό μεταφοράς καθαρών από την δεξαμενή αποθήκευσης της Ε.Ε.Λ., προς νέο φρεάτιο φόρτισης πλησίον της ακτής και θα διατίθενται μέσω νέου υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης σε βάθος -20m περίπου.

Ειδικότερα προβλέπεται η κατασκευή, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των εξής επιμέρους μονάδων :

1. Αντλιοστάσιο εισόδου – Μέτρηση παροχής.
2. Προκαταρτική επεξεργασία (εσχάρωση - εξάμμωση).
3. Μονάδα υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων.
4. Δεξαμενή εξισορρόπησης (διασφαλίζεται η έντονη διακύμανση των παροχών).
5. Βιολογικός αντιδραστήρας: Καθαίρεση του υφιστάμενου εξοπλισμού και μετατροπή των υφιστάμενων δεξαμενών σε δεξαμενές MBR με εγκατάσταση του παρελκόμενου εξοπλισμού (λεπτοεσχάρωση, αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας, σύστημα καθαρισμού μεμβρανών, τκλ.).
6. Έργα διάθεσης: περιλαμβάνουν τον αγωγό μεταφοράς και τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.
7. Κτίριο φυσητήρων – εξυπηρέτησης MBR.
8. Μονάδα πάχυνσης - αφυδάτωση της περίσσειας ιλύος με φυγοκεντρητή.
9. Μονάδα απόσμησης.
10. Δίκτυα λυμάτων , ιλύος και στραγγιδίων.
11. Διαμόρφωση χώρου – βοηθητικά δίκτυα.
12. Βοηθητικός – Εργαστηριακός εξοπλισμός.
13. Διανομή ενέργειας - Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης από το δίκτυο Μέσης Τάσης (σήμερα η ηλεκτροδότηση γίνεται από τη χαμηλή τάση).
14. Κέντρο ελέγχου – Αυτοματισμός: Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος αυτοματισμού και του κέντρου ελέγχου για την αυτοματοποίηση της λειτουργίας του έργου.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos