Συνεδριάζει την Πέμπτη Ιουνίου η Δημοτική Κοινότητα της Τήνου

13 Ιουνίου 2017 20:54

Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της οδού Μεγαλόχαρης 24, τη Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 07:30 απογευματινή, σε τακτική συνεδρίαση, για να ληφθούν αποφάσεις, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Εξέταση αίτησης Ευαγγέλου Αλβέρτη του Στυλιανού και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων - μουσικής, για το υγειονομικού ενδιαφέροντος κατάστημά του, «Εστιατόριο», στην ακτή Βασιλέως Κωνσταντίνου πόλεως Τήνου


Θέμα 2ο
Εξέταση αίτησης Ιωάννη Μπον του Δημητρίου και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων - μουσικής, για το υγειονομικού ενδιαφέροντος κατάστημά του, «Εστιατόριο», στην περιοχή Βρυόκαστρο πόλεως Τήνου.

Θέμα 3ο
Εξέταση αίτησης Ιγνάτιου Κρητικού του Μάρκου και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων - μουσικής, για το υγειονομικού ενδιαφέροντος κατάστημά του, «Μπάρ», στην Ακτή Έλλης πόλεως Τήνου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου

Ιωάννης Γ. Μαρκουΐζος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos