Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

21 Φεβρουαρίου 2019 20:23

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την


διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στο έργο: «Ύδρευση οικισμών Εμπορειού και Νικειών του Δήμου Νισύρου».
2. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού και ορισμού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού άξονα προς "ΛΕΘΡΑ" ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΛΟΥ».
3. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού και ορισμού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού απο επαρχιακή οδό ΛΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟ έως ΟΙΚΙΣΜΟ "ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ" ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ».
4. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού και ορισμού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από όρια οικισμού Χάλκης έως λιμανάκι ΚΑΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΣ».
5. Έγκριση όρων δημοπράτησης, επιτροπής δημοπρασίας και ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) μετά εξουσιοδότησης αυτού για το έργο: «Αντιστήριξη τμήματος οδού από ΓΑΙΔΟΥΡΟΡΑΧΟ προς ΜΥΡΤΙΕΣ νήσου Καλύμνου».
6. Έγκριση όρων δημοπράτησης και επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Καθαρισμός και κλάδευση δέντρων επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Καλύμνου».

7. Έγκριση όρων δημοπράτησης και επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή τμήματος περίφραξης καταστήματος κράτησης Κω».
8. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο - κατακύρωση σύμβασης) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 75843 του έργου: «Eπαναδιαγράμμιση οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Καρπάθου».
9. Έγκριση 2ου πρακτικού (2ο στάδιο – κατακύρωση διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 77001 του έργου: «Αποκατάσταση πρανών επί της επαρχιακής οδού στην περιοχή Βρομόλιθος νήσου Λέρου».
10. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2018)».

11. Ακύρωση της υπ. αριθμ. 34/2019 απόφασης έγκρισης του πρακτικού του 1ου & 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 78699 και εκ νέου έγκριση της ορθής επανάληψης του εν λόγω πρακτικού του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων περιφερειακής ενότητας Ρόδου (λοιπά νησιά πλην Ρόδου)».

12. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων στο επαρχιακό δίκτυο Ρόδου (Κιοτάρι)».

13. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης της επαρχιακής οδού Κατταβιάς - Πρασονήσι με Βρουλιά».

14. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Χλοοτάπητας γηπέδου Αφάντου».

15. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Χλοοτάπητας γηπέδου Λειψών».
16. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αποκατάσταση καταστροφών επί της Ε.Ο Σπόα Όλυμπος που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα».
17. Έγκριση όρων δημοπράτησης και μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση λιθοδομής στο οδικό δίκτυο ν. Αντιπάρου».

18. Έγκριση μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων ν. Μήλου» - Τροποποίηση λίστας προτεινόμενων μελών.
19. Έγκριση του 4ου πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) διεξαγωγής του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Αθλητικών Ειδών Γηπέδων Ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Σύρου -Ερμούπολης και Τήνου».
20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση οδικού Δικτύου ν. Σύρου (2017)».
21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μήλου(2016)».

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου: «Επισκευή γυμνασίου – λυκείου νήσου Σερίφου».
23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Τοιχεία επαρχιακής οδού Απολλωνίας - Αρτεμώνα και επένδυση τάφρου Βορεινής».
24. Έγκριση για νέα ανάγκη μεταφοράς μαθητών νηπίων-προνηπίων νηπιαγωγείου Καλάθου ν. Ρόδου-διαδικασία διαπραγμάτευσης.
25. Έγκριση δέσμευσης ποσού για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στο νομό Δωδ/σου.
26. Έγκριση διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στο Νομό Δωδεκανήσου».
27. Έγκριση πρακτικού 2ου σταδίου Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού για «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Υποέργο 3: Είδη Τροφίμων για τον φορέα ΠΕ Καλύμνου – Καρπάθου (Νο 54) .
28. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση ΙΤΒ Βερολίνου 2019».
29. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Κατασκευή περιπτέρου περιφέρειας νοτίου αιγαίου την έκθεση ΜΙΤΤ 2019 της Μόσχας».
30. Έγκριση των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2020- Κοινωνική σύμπραξη Νοτίου Αιγαίου (53)».
31. Αποστολή του 2ου Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
32. Έγκριση Επιδομάτων Γονικής Μέριμνας Μαθητών για το Σχολικό Έτος 2016-2017 & 2017-2018, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
33. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Ασφάλιση οχημάτων των Π.Ε. Κυκλάδων για το 2019».
34. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας». 

35. Ανάκληση δέσμευσης και δέσμευση σε νέο ΚΑΕ για την παροχή υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
36. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Ηχητική Κάλυψη των επίσημων εορτών - τελετών που διοργανώνονται κατ’ έτος στην έδρα καθώς και των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2019».
37. Έγκριση Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αθλητικών Ειδών Γηπέδων Ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου και Μ. Κυκλάδων, Σύρου -Ερμούπολης και Τήνου».
38. Έγκριση εγγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ) της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, και της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών (που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων) έτους 2019, των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι μικρότερη ή ίση των 20.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ), βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.
39. Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2019, (ΠΕ Πάρου, ΠΕ Μήλου, ΠΕ Άνδρου, ΠΕ Τήνου, ΠΕ Κέας- Κύθνου).
40. Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε Θήρας.
41. Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΣΥΡΟΥ.
42. Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Π/Υ Δ΄ Τριμήνου 2018.
43. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των δαπανών παροχής υπηρεσιών, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
44. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
45. Έγκριση πληρωμής ανεξόφλητων υποχρεώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
46. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
47. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
48. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
49. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
50. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
51. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

52. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
53. Έγκριση δέσμευσης δαπάνης διαφημιστικής προβολής και δαπάνης μετακίνησης 6 μαθητών και 2 συνοδών για παρουσίαση εφαρμογής γαστρονομίας στην FOODEXPO.
54. Έγκριση ανάθεσης δαπάνης διαφημιστικής προβολής και δαπάνης μετακίνησης 6 μαθητών και 2 συνοδών για παρουσίαση εφαρμογής γαστρονομίας στην FOODEXPO.
55. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
56. Έγκριση δαπάνης ημερίδας για τον Αλιευτικό Τουρισμό.
57. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
58. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
59. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
60. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
61. Έγκριση ένταξης στο Μητρώο αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών Π.Ν.Αι.
62. Δικαστικές υποθέσεις.
63. Επικύρωση απόφασης του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, για την άσκηση ένδικου μέσου, που αφορά το έργο: «Μελέτη βελτίωσης – διαπλάτυνσης Ρόδου – Λίνδου από Κολύμπια έως Λίνδο».
64. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων - Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
65. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
66. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
67. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

Ο Πρόεδρος 


Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης
Αντιπεριφερειάρχης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos