Μύκονος: Ανάγκη για επείγουσες ενέργειες εκ μέρους της πολιτείας

17 Μαρτίου 2020 01:53

Ερώτηση για τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου Μυκόνου κατέθεσε ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος.


Στην ερώτηση, η οποία συνυπογράφεται από τον βουλευτή Γιάννη Ραγκούση, τονίζεται ότι δύο εκ των σημαντικότερων δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίες βρίσκονται στην αιχμή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Μυκόνου λειτουργούν σε τριτοκοσμικές συνθήκες: το Υποθηκοφυλακείο και το Μεταβατικό Κτηματολογικό Γραφείο Μυκόνου. Επανερχόμαστε στο ζήτημα αυτό, κατόπιν και της από 11/09/2019 Αναφοράς που είχαμε καταθέσει, η οποία δυστυχώς δεν κινητοποίησε ουσιαστικά το αρμόδιο Υπουργείο. Με την κοινοποίηση του από 25/02/2020 εγγράφου της εν λόγω υπηρεσίας αναδεικνύονται δύο σημαντικές πλευρές του ζητήματος:

Από τα εισπραχθέντα ποσά που αναφέρονται στο έγγραφο, επιβεβαιώνεται η σπουδαιότητα της νομοθετικής παρέμβασης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την επιστροφή στο Δημόσιο των εν λόγω υπηρεσιών με το Ν.5512/2018. Είναι φανερό ότι τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο είναι σημαντικά και δεν ήταν δεδομένα με το προηγούμενο σύστημα.
Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών δεν έχει εξασφαλιστεί, καθώς υφίστανται σοβαρά προβλήματα στελέχωσης, διοικητικών διαδικασιών και ελλιπών τεχνικών μέσων.
Επιγραμματικά, η υφιστάμενη κατάσταση στη Μύκονο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Δεν ασκείται ουσιαστικός έλεγχος νομιμότητας στα προς καταχώριση στοιχεία και στα Βιβλία Μεταγραφών και Υποθηκών και στα Κτηματολογικά Φύλλα, καθώς το καθήκον αυτό έχει ανατεθεί σε υπάλληλο άλλης υπηρεσίας, και συγκεκριμένα στη μοναδική γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μυκόνου, η οποία δεν έχει την ειδικότητα νομικού.
Ο όγκος των εργασιών των συγκεκριμένων υπηρεσιών ξεπερνά κατά πολύ τις αντοχές και το δυναμικό τους, καθιστώντας την εξυπηρέτηση των πολιτών δυσχερή και χρονοβόρα. Είναι ανθρωπίνως αδύνατον οι 2 τακτικοί υπάλληλοι να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του Υποθηκοφυλακείου-Μεταβατικού Κτηματολογικού Γραφείου.
Τα ποσά και οι επιταγές που διακινούνται είναι εξαιρετικά μεγάλα και παραμένουν στο χώρο του Γραφείου.
Σε περιοχές νησιωτικού χαρακτήρα, οι υπάλληλοι πρέπει να μετακινούνται για να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις της υπηρεσίας, όπως στην περίπτωση της Μυκόνου, όπου μεταβαίνουν στη Σύρο με διανυκτέρευση. Όπως σημειώνεται στο έγγραφο της Υπηρεσίας για το 2020 έχουν εγκριθεί οι μετακινήσεις μόνο του 1ου διμήνου.
Υπάρχουν εκατοντάδες εκκρεμείς υποθέσεις και πιστοποιητικά προς έκδοση με χρόνο αναμονής, ο οποίος αγγίζει πολλές φορές το εξάμηνο.
Είναι εμφανές ότι οι παραπάνω συνθήκες αποτελούν τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη του νησιού, δυσχεραίνοντας υπέρμετρα τις συναλλαγές πολιτών και κράτους, θέτουν σε κίνδυνο την σχέση εμπιστοσύνης δημοσίου λειτουργού και συναλλασσόμενων πολιτών, εκθέτουν τη χώρα μας και επισείουν τον κίνδυνο πλημμελούς άσκησης καθηκόντων των υπαλλήλων.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos