Αίτημα διόρθωσης της απόφασης 23/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

02 Απριλίου 2013 21:27

Διαβάζοντας την απόφαση 23/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως αυτή αναρτήθηκε στο διαύγεια, σχετικά με τη γνωμοδότηση για τη ΣΜΠΕ του ΕΣΧΑΔΑ που αφορά το Γκολφ Αφάντου, παρατηρούμε τα ακόλουθα:

1. Στο αποφασιστικό τμήμα αναφέρεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της ΣΜΠΕ ...σύμφωνα µε τις επισημάνσεις και επιμέρους διαφοροποιήσεις που διατυπώθηκαν ανωτέρω. Θεωρούμε ότι η διατύπωση αυτή δεν απηχεί το επίπεδο της συζήτησης και τις σοβαρές επιφυλάξεις αλλά και προϋποθέσεις που τέθηκαν από τους ομιλητές ακόμη και αυτούς που καταγράφονται ως υπερψηφίσαντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο κ. Περιφερειάρχης όσο και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης κ. Χατζηιωάννου δεσμεύτηκαν ότι κατ' ελάχιστον υιοθετείται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αυτό δεν αποτυπώνεται στο αποφασιστικό μέρος της εν θέματι απόφασης.

2. Τουλάχιστον δύο φορές στην εισήγηση του κ. Νεκτάριου Σαντορινιού, αναφέρθηκε ότι η παράταξή μας διαφωνεί με μια εκ των προϋποθέσεων που τίθεται από την εισήγηση της υπηρεσίας στο σημείο 12 και ειδικότερα «Να προσδιορισθεί ρητά τόσο χωρικά όσο και ποσοτικά η απαραίτητη επέκταση του γκολφ έτσι ώστε να πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές. Το ίδιο πρέπει να γίνει και µε τη χωροθέτηση των ζωνών επιμέρους χρήσεων τουρισµού – αναψυχής και παραθεριστικού χωριού, όπως ρητά προβλέπεται στο 3986/11 στις μικτές χρήσεις όπως παραπάνω αναφέρθηκε αλλά και στα προαπαιτούμενα στοιχεία του ΕΣΧΑ∆Α που περιγράφονται στον ίδιο Νόμο. Σαν προσφορότερο σενάριο προτείνουμε το σενάριο 2 (50% τουρισµό και 50% παραθεριστικές κατοικίες).». Στις παρατηρήσεις μας ο εισηγητής της υπηρεσίας κ. Βενέρης ανέφερε ότι το 50-50% μπήκε εκ παραδρομής και θα αφαιρεθεί, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται στην απόφαση όπως αυτή αναρτήθηκε.

3. Η παράταξή μας ψήφισε κατά της ΣΜΠΕ σημειώνοντας ότι συμφωνούμε με τις προϋποθέσεις που θέτει η υπηρεσία εκτός του σημείου 12 και θέσαμε τις εξής επιπλέον προϋποθέσεις:

1. Να περιοριστεί η προς παραχώρηση έκταση στα γήπεδα Γ4 και Γ5 τα οποία αποτελούν την κατεξοχήν έκταση του Γκολφ Αφάντου.

2. Να κρατηθεί μόνο η χρήση «Τουρισμός- Αναψυχή», όπως αυτός ορίζεται στο Ν.3986/2011 και μάλιστα να εξειδικευτούν ποιες εκ των αναφερόμενων χρήσεων είναι αποδεκτές.

3. Να αποκλειστεί οποιαδήποτε σκέψη για ανέγερση παραθεριστικών κατοικιών και η εκμετάλλευση της περιοχής μέσω real estate.

4. Να γίνει βιολογικός καθαρισμός με έξοδα του επενδυτή.

5. Να επιβληθεί η άρδευση του γηπέδου γκολφ και των λοιπών χώρων πρασίνου με ανακυκλωμένο νερό ή με νερό από αφαλάτωση με έξοδα του επενδυτή. Να αποκλειστεί η υπεράντληση της υδατολεκάνης με τις υφιστάμενες ή με νέες γεωτρήσεις.

6. Να διασφαλιστεί η επανάχρηση των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου και καταδυτηρίου.

7. Να διασφαλιστεί η ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση των λουόμενων σε όλη την έκταση της παραλίας.

8. Να προστεθούν δύο επιπλέον ελεύθερες εγκάρσιες προσβάσεις προς την παραλία και να διασφαλιστεί η δημιουργία δωρεάν δημοτικού χώρου στάθμευσης στις απολήξεις όλων των προσβάσεων αυτών.

9. Να μην ισχύσει η μεταφορά συντελεστή δόμησης μεταξύ των γηπέδων.

10. Να αφαιρεθεί από τα δομήσιμα το τμήμα μεταξύ Αιγιαλού και Παραλιακού δρόμου κατά μήκος της έκτασης του Γκολφ, 25.450 τ.μ. Να ταυτιστεί δηλαδή η γραμμή Αιγιαλού με το ανατολικό όριο του υφιστάμενου δρόμου.

11. Να αποκλειστεί η δυνατότητα κατασκευής λιμενικών εγκαταστάσεων, πλην της δυνατότητας κατασκευής μιας ελαφριάς προβλήτας.

12. Να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις στο θέμα της χρήσης των φυσικών πόρων, της αποχέτευσης, της διαχείρισης των αποβλήτων και στη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας.

Δυστυχώς στο αποφασιστικό κομμάτι αυτά δεν αποτυπώνονται.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε τη διόρθωση της απόφασης ώστε να αποτυπώνει σαφώς τη βούληση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο θέμα χωρίς δυνατότητα παρερμηνειών.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Παύλος Χρυσαφίδης

Νεκτάριος Σαντορινιός

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos