Τήνος: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

26 Ιουνίου 2014 21:15

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ να προσέλθετε σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση

στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:

Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην «εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων, της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σε έκταση 22.373,58 τ.μ., στη θέση «ΖΕΥΤΟΥΜ» ή «ΤΡΙΑΜΠΕΛΑ» Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου.

ΘΕΜΑ 2ο:

Ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο» της Ιωάννας Τσάκωνα του Αναστασίου, στον Αγ. Ιωάννη Πόρτο.

ΘΕΜΑ 3ο:

Ανανέωση αδείιας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Εποχιακή καφετέρια – Σνακ Μπαρ» του Γεωργίου Κρητικού του Νικολάου, στην περιοχή «Λινοπή» Τοπικής Κοινότητας Κτικάδου.

ΘΕΜΑ 4ο: Ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων και παράταση ωρών λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφετέρια – Σνακ Μπαρ- Εστιατόριο» της εταιρείας «Παναγιώτης και Μιλτιάδης Κροντηράς Ο.Ε.», στην περιοχή Τσαμπιά – Κιονίων.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση του χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.)», στη θέση Μάρμαρα της Τοπικής Κοινότητας Δύο Χωρίων.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας συσκευών - εξαρτημάτων και υλικών για την επισκευή και αναβάθμιση υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης 500m3 ημερησίως.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τμηματική καταβολή σε ισόποσες δόσεις εντός του αυτού έτους, των τελών κοινοχρήστων χώρων.

ΘΕΜΑ 8ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, Οικον. έτους 2014 (σχετ. το υπ αριθμόν πρωτ. 1114/20-6-2014 έγγραφο του Γενικού Λυκείου και η από 25-6-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Τήνου).

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δήμου Τήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ ́ του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α/2014).

ΘΕΜΑ 10ο: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πορεία της μελέτης επιλογής του χώρου για την δημιουργία Χ.Υ.Τ.Υ. στο Δήμο Τήνου.

ΘΕΜΑ 11ο: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών του έργου «Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου.

ΘΕΜΑ 12ο: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Τήνου».

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα ως προς τα υπ αριθμούς 1-9 θέματα λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους (τόσο για το Δήμο όσο και για τις αιτούσες επιχειρήσεις) και της ανάγκης συνέχισης της ομαλής λειτουργίας του Δήμου.

Τα υπ αριθμούς 10ο, 11ο και 12ο θέματα τίθενται στην ημερήσια διάταξη, μετά από αίτημα των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΤΑΜΑΝΙΚΑΣ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos