Αυξημένη κατά 7,5% η κίνηση Ιουνίου στην Πάρο!

05 Ιουλίου 2014 02:48

Σύμφωνα με τους συγκριτικούς στατιστικούς πίνακες του Λιμεναρχείου Πάρου στους οποίους καταγράφεται η επιβατική αποβίβαση αλλά και η αποβίβαση

οχημάτων στο νησί, παρατηρείται προοδευτικά αύξηση αφίξεων. Συγκεκριμένα, παρατηρώντας τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου κατά τα έτη 2012 - 2014, εντοπίζουμε ότι κατά σταθερό και προοδευτικό τρόπο σημειώνεται από το έτος 2012 μέχρι σήμερα, αύξηση της κίνησης.
Ειδικότερα δε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 6,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και αύξηση 7,5% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2013.
Αντίστοιχες αυξητικές τάσεις παρουσιάζονται και στα οχήματα και στα δίκυκλα που αποβιβάστηκαν στην Πάρο από το 2012 έως σήμερα παρατηρώντας όπως προαναφέρθηκε ότι οι τάσεις αύξησης της κίνησης εμφανίζονται προοδευτικά. Το 2013 ήταν καλύτερο από πλευράς κίνησης από το 2012 και το 2014 φαίνεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία καλύτερο από το 2013.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους αναλυτικούς στατιστικούς πίνακες με τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία των αφιχθέντων στην Πάρο επιβατών και οχημάτων από το 2011 μέχρι σήμερα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2014

ΕΤΟΣ 2014
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 8.017 927 192 302
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 7.791 723 211 345
ΜΑΡΤΙΟΣ 10.426 1.080 295 391
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 24.492 2.995 671 487
ΜΑΙΟΣ 28.622 1.498 615 545
ΙΟΥΝΙΟΣ 48.369 3.509 1.095 632
ΣΥΝΟΛΟ 127.717 10.732 3.079 2.702
ΕΤΟΣ 2013
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7.752 491 98 285
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 7.012 563 169 298
ΜΑΡΤΙΟΣ 11.370 1.080 336 375
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20.373 2.661 551 518
ΜΑΙΟΣ 29.516 2.174 849 493
ΙΟΥΝΙΟΣ 45.028 3.382 1.064 748
ΣΥΝΟΛΟ 121.051 10.351 3.067 2.718
ΕΤΟΣ 2012
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 7.996 728 217 305
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 7.887 777 189 347
ΜΑΡΤΙΟΣ 9.750 951 352 491
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 22.846 2.738 651 475
ΜΑΙΟΣ 23.360 1.978 649 549
ΙΟΥΝΙΟΣ 44.320 3.143 1.207 1.645
ΣΥΝΟΛΟ 116.159 10.315 3.265 3.812
ΕΤΟΣ 2011
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΕΚΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 11.802 1.389 280 422
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11.487 1.373 277 433
ΜΑΡΤΙΟΣ 14.262 1.533 446 581
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 42.477 3.209 1.123 929
ΜΑΙΟΣ 28.455 2.472 1.798 661
ΙΟΥΝΙΟΣ 50.824 4.656 2.484 1.007
ΣΥΝΟΛΟ 159.307 14.632 6.408 4.033


Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos