Δρομολόγια ΚΤΕΛ Πάρου από 15/07 έως 11 Αυγούστου

14 Ιουλίου 2017 18:10

Δείτε αναλυτικά τα δρομολόγια

Από 15/07/2017 έως 11/08/2017

Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
07.25*,10.00, 12.10*, 14.00* ,16.00*, 18.00, 20.00, 23.20 μέχρι Λεύκες

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο- Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 11.00, 13.10*, 14.55*,17.25*, 19.00, 21.00

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα
05.30>>Νο5, 07.40*, 09.00, 09.30>>Νο5, 10.00, 10.40>>Νο5, 11.00*,11.40>>Νο5, 11.45, 12.00, 12.10, 12.30>>Νο5, 13.00*, 13.30>>Νο5,14.00, 14.30>>Νο5, 15.00, 15.30>>No5, 16.00, 16.30>>Νο5, 17.00, 17.30>>No5,18.00, 18.30>> Νο5, 19.00, 19.30>>Νο5, 20.00, 20.30>>Νο5,21.15, 22.00, 22.15>>No5, 23.00, 23.15>>Νο5, 00.00, 00.30>>Νο5 ,01.00, 02.00, 03.00

Από Νάουσα προς Παροικία
05.00, 06.00, 07.45, 09.00*, 09.30, 10.30, 11,05, 11.30*, 12.15, 12.45, 13.30*, 14.05, 14,30, 15.30, 16.05, 16.30, 17.05, 17.30, 18.05, 18.30, 19.05, 19.30, 20.05, 20.30, 21.05, 21.35, 22.30, 23.30, 00.05, 00.30, 01.30, 02.30, 03.30

*Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή
07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.10^, 14.10^, 16.10^, 18.00, 20.10^, 22.15, 00.10^

Από Αλυκή προς Παροικία
07.30*, 09.10*, 11.20, 12.35*, 14.40, 16.40, 18.20, 19.20, 20.40, 22.35, 00.40

Από Αλυκή προς Πίσω Λιβάδι
13.40

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
07.10^, 09.10, 10.10,11.10, 12.10, 12.45, 13.10, 14.10, 15.10,16.10, 16.30, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10,23.10,00.10

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
07.50, 09.25, 10.25,11.25, 12.25, 13.35, 14.25*, 15.25, 16.25*, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25*, 21.25, 22.25, 23.25, 00.25*

* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής - Βουτάκου

Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
05.30, 09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30,19.30, 20.30, 22.15, 23.15, 00.30

Από Νάουσα προς Δρυό
05.50, 09.50, 11.00, 12.00, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 22.35, 23.35, 00.50

Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
07.10, 10.30, 11.40, 12.55, 13.30,15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30

Από Δρυό προς Φάραγγα - Αλυκή
18.55

Από Παροικία προς Βουτάκο
07.10, 08.45, 10.15, 12.10,12.45, 13.10, 14.10, 15.00, 16.10, 18.00, 20.10, 00.10

Από Βουτάκο προς Παροικία
07.40, 09.15, 12.45, 14.30, 16.30, 20.30, 00.35

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
08.55, 13.10, 14.55, 16.55

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
07.25,12.10, 14.00, 16.00

Από Άσπρο Χωριό προς Φάραγγα -Αλυκή
18.55

Από Αγκαιριά προς Παροικία
07.25*, 09.05*, 11.25, 12.30*,14.45, 16.45, 18.25, 19.15, 20.45, 22.40, 00.45

Από Παροικία προς Αγκαιριά
07.10, 08.45, 11.00, 12.10,13.10^, 14.10^, 16.10^, 18.00, 20.10^, 22.15, 00.10^

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικία
07.45, 09.30, 11.30, 13.40, 15.30, 18.00, 19.30, 21.30

Από Κώστο προς Δρυό
07.40,10.15, 12.25, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15

Από Κώστο προς Νάουσα
13.50,23.35

Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
07.30,09.20, 11.20, 13.30, 15.20, 17.50, 19.20, 21.20

Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
07.25,10.45, 11.55, 13.10, 13.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45,23.45

Από Πρόδρομο προς Δρυό
07.50,10.05, 10.25, 11.15, 12.15, 12.35, 13.05, 14.05, 14.25, 15.05, 16.05, 16.25, 17.05, 18.05, 18.25, 19.05, 20.05,20.25, 21.05, 22.50, 23.50, 01.05

Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
07.25, 09.15, 11.15, 13.25, 15.15, 17.45, 19.15, 21.15

Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό
07.55,10.30, 12.40, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30

Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
07.25,09.15, 11.15, 13.25, 15.15, 17.45, 19.15, 21.15

Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
07.25,10.45, 11.55, 13.10, 13.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45,23.45

Από Μάρπησσα προς Δρυό
07.55,10.10, 10.30, 11.20, 12.20, 12.40, 13.10, 14.10, 14.30, 15.10, 16.10, 16.30, 17.10, 18.10, 18.30, 19.10, 20.10,20.30, 21.10, 22.55, 23.55, 01.10

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
09.10, 11.10, 13.20, 15.10, 17.40, 19.10, 21.10

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
07.20, 10.40, 11.50, 12.50, 13.40, 16.40, 18.40,19.40, 20.40, 21.40, 23.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
08.00,10.10, 10.35, 11.25, 12.25, 12.45, 13.15, 14.15, 14.35, 15.15, 16.15, 16.35, 17.15, 18.15, 18.35, 19.15, 20.10,20.35, 21.15, 23.00, 00.00, 01.15

Από Πίσω Λιβάδι προς Φάραγγα - Αλυκή
18.45

Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
09.10,11.10, 13.20, 15.10, 17.40, 19.10, 21.10

Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
07.20,10.40, 11.50, 13.05, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 21.40,23.40

Από Λογαρά προς Δρυό
08.00,10.10, 10.35, 11.25, 12.25, 12.45, 13.15, 14.15, 14.35, 15.15, 16.15, 16.35, 17.15, 18.15, 18.35, 19.15, 20.10,20.35, 21.15, 23.00, 00.00, 01.15

Από Λογαρά προς Φάραγγα - Αλυκή
18.45

Από Παρασπόρο προς Παροικία
08.00,09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.45, 14.55, 15.35, 16.55, 17.35, 18.35, 19.35,20.55
21.35,22.35, 23.35, 00.55

Από Παροικία προς Παρασπόρο
07.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 12.45, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 16.30, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10,22.10, 23.10, 00.10

Από Πεταλούδες προς Παροικία
07.20*, 08.55*, 11.35, 12.20*, 14.45, 16.45, 18.35,19.30, 20.50, 22.45, 23.50, 00.45

Από Παροικία προς Πεταλούδες
07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 14.10^, 16.10^, 18.00,20.10^, 22.15, 23.15^, 00.10

^ Mέσω Βουτάκου-Αλυκής
* Mέσω Αλυκής- Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα – Βουτάκο - Αεροδρόμιο
10.15, 12.45,14.00, 15.00, 16.30, 18.00, (19.10 απευθείας Αεροδρόμιο)

Από Αεροδρόμιο προς Βουτάκο - Πούντα- Παροικία
08.00, 11.20, 13.15,14.30, 15.30, 17.15, 18.30, 19.30

Από Λεύκες προς Παροικία
07.40,09.25, 11.25, 13.35, 15.25, 17.55, 19.25, 21.25, 23.40

Από Λεύκες προς Δρυό
07.45, 10.20, 12.30, 14.20, 16.20, 18.20, 20.20

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Λεύκες προς Νάουσα
13.45,23.40

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
09.00,11.00, 13.10, 15.00, 17.30, 19.00, 21.00

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
07.10, 10.30, 11.40, 12.55, 13.30, 15.30, 16.30,17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30

Από Χρυσή Ακτή Φάραγγα - Αλυκή
18.55

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
09.05,11.05, 13.15, 15.05, 17.35, 19.05, 21.05

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
07.15, 10.35, 11.45, 13.00, 13.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35, 19.35, 20.35, 21.35, 23.35

Από Παραλία Πούντας προς Φάραγγα Αλυκή
18.50

Από Νάουσα προς Σάντα Μαρία
10.50, 11.35, 12.20, 13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 17.45, 18.30, 19.50

Από Σάντα Μαρία προς Νάουσα
11.05, 11.50, 12.35, 13.20, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.00, 18.45, 20.05

Από Νάουσα προς Αμπελά
08.40, 12.30, 16.40, 20.30

Από Αμπελά προς Νάουσα
08.50, 12.40, 16.50, 20.40

Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες
10.30, 13.05, 15.00, 17.30, 19.30

Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα
10.40, 13.15, 15.10, 17.40, 19.40

*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos