Συνεδρίαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Πάρου Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου

10 Απριλίου 2020 14:54

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/2019,


σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 και ώρα 10:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1ο: Ενημέρωση Δ.Σ. και απόφαση σχετικά με την προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας της ΔΕΥΑΠ στα δεδομένα της πανδημίας.
Θέμα2ο: Έγκριση δεύτερου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ»
Θέμα3ο: Έγκριση δεύτερου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Επισκευή εισροών κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και πλήρης καθαρισμός αντλιοστασίων λυμάτων Παροικίας».
Θέμα4ο: Έγκριση δεύτερου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ημιφορτηγού με καρότσα ανοικτού τύπου».
Θέμα5ο: Έγκριση πρώτου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οδοντωτών τροχών για λειτουργία με φορτωτή πλάγιας ολίσθησης τύπου BOBCAT».
Θέμα6ο: Έγκριση πρώτου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης».
Θέμα7ο: Έγκριση πρώτου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δρυού».
Θέμα8ο: Έγκριση πρώτου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αστέρα».
Θέμα9ο: Ανανέωση μισθώματος χώρου γεώτρησης στο Μαράθι
Θέμα10ο: Παράταση διάρκειας συμβάσεων ορισμένου χρόνου
Θέμα11ο: Ορισμός εξουσιοδοτημένου χρήστη της ΔΕΥΑΠ στην υπηρεσία Alpha Bank WebBanking

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos