Προσλήψεις 7 εργατών στο Δήμο Πάρου

19 Ιουλίου 2020 22:02

Ο Δήμος Πάρου γνωστοποιεί την πρόσληψη 7 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης πρόληψης της


εμφάνισης και διασποράς του κορωνοιού COVID-19, με διάρκεια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 13.09.2020.

ΥΕ Εργάτες καθαριότητας

ΥΕ Εργάτες οικοδομικών εργασιών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 10/07/2020 έως 15/07/2020.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos