Συνεδρίαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Πάρου στις 12 Αυγούστου

07 Αυγούστου 2020 21:10

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτός


τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας, αλλά για τα μέλη του ΔΣ που δε θα μπορέσουν να έρθουν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1ο: Έγκριση πρώτου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης».
Θέμα2ο: Έγκριση πρώτου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος».
Θέμα3ο: Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑΣ ΥΠΑΚΟΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ».
Θέμα4ο: Έγκριση δεύτερου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δρυού».
Θέμα5ο: Έγκριση δεύτερου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αστέρα».
Θέμα6ο: Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος οικονομικού έτους 2019
Θέμα7ο: Έγκριση μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης 5-ετιάς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos