Πάρος: Απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ σε κάτοικο Καμαρών σχετικά με τα αντισταθμιστικά οφέλη από τις ανεμογεννήτριες….

23 Νοεμβρίου 2020 01:34

Σε συνέχεια του άρθρου του psts.gr που αναρτήθηκε στις 18/11/2020 και αφορούσε στην εξαίρεση των κατοίκων των Καμαρών από την έκπτωση που δικαιούνται - σύμφωνα με το νόμο - στο λογαριασμό του ρεύματός τους και άλλων

αντισταθμιστικών οφελών, εξαιτίας της επιβάρυνσης της περιοχής τους από τις ανεμογεννήτριες, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν αιτήματος κατοίκου των Καμαρών στη ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με το ζήτημα, ο κάτοικος. αρχικά ρώτησε και στη συνέχεια έλαβε και μας απέστειλε την παρακάτω απάντηση την οποία και δημοσιεύουμε:

Ερώτηση
Παρακαλώ να με ενημερώσετε πως είναι δυνατόν η περιοχή που διαμένουμε αρκετές οικογένειες στην περιοχή ΚΑΜΑΡΕΣ Πάρου , που έχουμε οπτική και ακουστική επαφή με τις 4 ανεμογεννήτριες , να μην δικαιούμαστε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με το 1% που ισχύει πανελλαδικά.

Με ποιά λογική και με ποιών τις οδηγίες αποκλείστηκε η περιοχή μας ενώ άλλες μακρινότερες απο τις ανεμογεννήτριες περιοχές είναι στο επιδοτούμενο πρόγραμμα;

Απάντηση
Αξιότιμε κύριε,

Σε απάντηση του ηλεκτρονικού σας μηνύματος θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 8 της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019), ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τον πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται στα συστήματά του, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της υπόψη απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019), οι παροχές Οικιακής Χρήσης των Τοπικών Κοινοτήτων όπου λειτουργούν Σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί Σταθμοί, οι οποίες  είχαν ενεργή σύνδεση στις 31/07/2020, ημέρα δημοσίευσης του «Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2015-2019»,  ορίζονται ως δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1%.

Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 8 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, η  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει αναρτήσει τον πίνακα με τους Αριθμούς Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται στα συστήματά της,  πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2.

Δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές, οι ενεργές συνδέσεις των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα, δύνανται να υποβάλλουν στους οικείους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω ενεργή σύνδεση βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας, οι οικιακοί καταναλωτές της οποίας είναι δικαιούχοι επιστροφής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1%. Αιτήσεις δύναται να υποβληθούν από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού εντός ενός (1) μηνός από την ανάρτηση του πίνακα στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Επισημαίνουμε  ότι κατά την τελική ανάρτηση των δικαιούχων παροχών,  αφού θα έχει ολοκληρωθεί και η προβλεπόμενη διαδικασία σχετικά με την παραλαβή και επεξεργασία των βεβαιώσεων των οικείων ΟΤΑ Α΄ βαθμού, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα επικαιροποιήσει τον πίνακα των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών, εξαιρώντας κατά το τελικό αυτό στάδιο τις περιπτώσεις των παροχών για τις οποίες  το προκύπτον ποσό είναι μικρότερο του ενός λεπτού (< 0,01 €). Στις περιπτώσεις αυτές και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.8 της Υπουργικής Απόφασης, τα ποσά δεν αποδίδονται, αλλά παραμένουν για να αποδοθούν σε επόμενο επιμερισμό.

Για να εισέλθετε στην εφαρμογή αναζήτησης δικαιούχων Αριθμών Παροχής πατήστε εδώ.

Σημείωση: Προκειμένου να ενημερωθείτε για μεμονωμένο Αριθμό Παροχής, παρακαλούμε εισάγετε τα 8 ψηφία όπως σημειώνονται παρακάτω:

Επιπρόσθετα για τις περιπτώσεις ενεργών συνδέσεων οι αριθμοί παροχής των οποίων δε συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα, οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές καλούνται να υποβάλλουν στους οικείους ΟΤΑ Α’ βαθμού, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα, ήτοι έως τις 11.12.2020, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω ενεργή σύνδεση βρίσκεται εντός των ορίων της τοπικής κοινότητας, οι οικιακοί καταναλωτές της οποίας είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας και παρέχουν εξουσιοδότηση στους οικείους ΟΤΑ Α΄ βαθμού να αποστείλουν στο ΔΕΔΔΗΕ τις σχετικές βεβαιώσεις.

Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού διαβιβάζουν αμελλητί τις σχετικές βεβαιώσεις των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στο ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος εν συνεχεία αναρτά στην ιστοσελίδα του τον τελικό πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων.

Μετά τον τελικό πίνακα, ο ΔΕΔΔΗΕ επιμερίζει στους προμηθευτές τα ποσά που προκύπτουν και τους ενημερώνει σχετικά.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos