Πάρος: Ετήσια άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης

15 Ιουνίου 2021 14:31

test1

test2

test2

 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, στα πλαίσια τόσο της ευαισθητοποίησης του σε θέματα προστασίας Θαλάσσιου περιβάλλοντος, όσο και του Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, προέβη στην ετήσια άσκηση

αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε από την ανάδοχο εταιρία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου, Optiras Hellas ΕΠΕ, σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Πάρου και στελεχών του ΔΛΤΠ.

Η θεωρητική εκπαίδευση της άσκησης καθώς και η πρακτική, έγινε στο λιμένα της Παροικίας, με χρήση επιχειρησιακού σκάφους εργασίας και τεχνικών της αναδόχου.
Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης, αναλύθηκαν όλες οι πιθανές αιτίες Ρύπανσης, ο εξοπλισμός καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης πιθανής θαλάσσιας Ρύπανσης.

Στη διάρκεια όλης της άσκησης, λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την COVID-19. Η εν λόγω άσκηση εκτελέστηκε με επιτυχία από όλους τους εμπλεκομένους.

Φώτο αρχείου

 

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos