Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου

20 Ιανουαρίου 2022 15:26

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 25-01-2022 και ώρα 19.30΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναπροσαρμογή ή μη τελών - φόρων και εισφορών Δήμου Πάρου έτους 2022.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο: Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Πάρου έτους 2022.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου, κατόπιν δημοπρασίας για το έτος 2022.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου λόγω ομορότητας για το έτος 2022.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 192/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Πάρου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή της παρ. 2 άρθρου 43 του Ν. 4194/13 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 60 του Ν.4370/16, για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Πάρου»
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Πάρου έτους 2022.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων (ΠΔ 270/81).
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή – παράδοση δημοτικών ακινήτων Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προελέγχου & ελέγχου επιχειρήσεων των οποίων η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας τους χορηγείται από τον Δήμο Πάρου.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης διαφορών σχετικά με τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, παραλαβή αιτήσεων, αυτοψία & εισήγηση παραχώρησης ή μη.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού και ελέγχου παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας Δήμου Πάρου για το έτος 2022.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη Δήμου Πάρου στην ομάδα σχεδίασης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος.

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Δαφερέρα - Κάλλους Χριστίνα

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos