Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. –8η 2022

14 Οκτωβρίου 2022 17:54

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του

Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 18/10/2022 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:  Ανάκληση απόφασης 75/2020 με θέμα Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου και Δ.Ε.Π.Α.Ν για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση για Χωροθέτηση Νέου Επιβατικού Λιμένα Νήσου Πάρου, Συλλογή Γεωδεδομένων, Εκτέλεση Αποτυπώσεων και Σύνταξη Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan)»                                                                                     

ΘΕΜΑ 2ο:    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου και Αειφόροι Νήσοι Αναπτυξιακή Α.Ε για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση για Χωροθέτηση Νέου Επιβατικού Λιμένα Νήσου Πάρου, Συλλογή Γεωδεδομένων, Εκτέλεση Αποτυπώσεων και Σύνταξη Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan)».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου και Αειφόροι Νήσοι Αναπτυξιακή Α.Ε για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης για την ενεργειακή μετάβαση των υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου συμπεριλαμβανόμενης της διερεύνησης δυνητικών χρηματοδοτικών εργαλείων».

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου και Αειφόροι Νήσοι Αναπτυξιακή Α.Ε για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Διοικητική, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου για την υλοποίηση εγκεκριμένων δράσεων».

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του Συλλόγου επαγγελματιών Αλιέων παράκτιας Αλιείας του Δήμου Πάρου «Άγιος Νικόλαος» για μεταφορά κοντέινερ που στεγάζει τα γραφεία του συλλόγου.      

                                  

                                                                                 Ο Πρόεδρος του

                                                                                     Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

                                                                                                  Πάρου – Αντιπάρου

                                                                               Καραχάλιος Σταύρος                                     

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos