Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

28 Νοεμβρίου 2022 14:11

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).

Καλείσθε την 2η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Σχέδιο κανονισμού ρύθμισης της επαγγελματικής δραστηριότητας των ζωήλατων οχημάτων.

Θέμα 2ο Διακοπή βαριάς όχλησης οικοδομικών εργασιών κατά τη θερινή τουριστική περίοδο.

Θέμα 3ο Α) Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανηγύρεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/05-11-2021 Β) Επιλογή χώρων εμποροπανηγύρεων Γ) Ίδρυση λειτουργίας εμποροπανηγύρεων.

Θέμα 4ο Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Πάρου.

Θέμα 5ο Σχέδιο κανονισμού στάσιμου εμπορίου στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 6ο Καθορισμός αριθμού αδειών και προσδιορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πάρου για το έτος 2022-2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/05-11-2021.

Θέμα 7ο Ίδρυση ή μη λειτουργίας αγοράς παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου.

Θέμα 8ο Σχέδιο κανονισμού καθαριότητας.

Θέμα 9ο Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Νέος Εμπορικός Λιμένας στη θέση Καμινάκι Δήμου Πάρου Ν. Κυκλάδων».

Θέμα 10ο Σχέδιο πλαισίου κανονισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πάρου - Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πάρου για την παραχώρηση της χρήσης.

Θέμα 11ο Σχέδιο πλαισίου κανονισμού για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους.

Θέμα 12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιβολής ή μη διοικητικών κυρώσεων σε επιχείρηση στο Λιμανάκι Νάουσας της Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιβολής ή μη διοικητικών κυρώσεων σε επιχείρηση στη θέση Αγ. Δημήτριος Νάουσας της Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιβολής ή μη διοικητικών κυρώσεων σε επιχείρηση στην παραλία Παροικίας της Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου.

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos