Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

13 Φεβρουαρίου 2013 14:33

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 της 25027/9-4-84 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σας προσκαλούμε

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 18η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης σχετικά με την Α.Π. 83 /2013 Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης σχετικά με την Α.Π. 84 /2013 Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση

Θέμα 3ο: Συζήτηση με τους Προέδρους των πολιτιστικών συλλόγων της Πάρου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 191/2013 πρόσκληση της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Άννα Κάγκανη – Κορτιάνου

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos