×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 932

Ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ - βόλεϊ στην Αντίπαρο

21 Νοεμβρίου 2013 20:46

Σε «ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ - βόλεϊ του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Δήμου Αντιπάρου» με πρόχειρο διαγωνισμό προχωράει ο Δήμος Αντιπάρου. Ο προυπολογισμός του έργου είναι 58.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Περισσότερες λεπτομέρειες στην περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με ημερομηνία 20-11-2013 που ακολουθεί:

1. Ο Δήμος Αντιπάρου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ - βόλεϊ του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Δήμου Αντιπάρου» με προϋπολογισμό 58.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 49.832,14 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από το Δημοτικό Κατάστημα Αντιπάρου, Οικισμός Αντιπάρου, Αντίπαρος ΤΚ84007, μέχρι την Τρίτη 26/11/2013.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2284061570, FAX επικοινωνίας 2284061218, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Τσολάκης Θεοχάρης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 4 περίπτωση (α) του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ (ή στα Νομαρχιακά Μητρώα), που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 και 1η στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2491,61 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αντιπάρου.

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

Ιωάννης Λεβεντάκης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos