Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής Δήμου Πάρου

25 Ιουλίου 2014 15:09

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε

σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29η Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτηβκαι ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της από 16-04-2014 κατάσχεσης (κατασχετηρίου εγγράφου) του κ. Φιφλή Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Πάρου, εις χείρας της Τράπεζας Πειραιώς.

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλετών του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ-Πάρου Β τριμήνου οικονομικού έτους 2014.

Θέμα 4ο Έγκριση πρακτικών πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για το έτος 2014.

Θέμα 5ο Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας.

Θέμα 6ο Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου.

Θέμα 7ο Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο: α) την επιλογή τριών αναδόχων για την εκπόνηση προμελετών και β) την επιλογή του τελικού αναδόχου των λοιπών σταδίων της μελέτης με τίτλο: Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικίας Πάρου.

Θέμα 8ο Επανακαθορισμός όρων δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας εξεύρεσης και μίσθωσης ακινήτων προς χρήση στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας.

Θέμα 9ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και εστιών ποδοσφαίρου για τη διαμόρφωση γηπέδου Μάρπησσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos