Δήμος Αντιπάρου: Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής

31 Οκτωβρίου 2014 16:03

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου

Αντιπάρου, την Τετάρτη 05/11/2014 και ώρα 14:00π.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2015.

2. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2015.

3. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας έτους 2015 .

4. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης .

5. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου δια το Γ' τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014.

6. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών για το Δημοτικό Λεωφορείο.

7. Έγκριση δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια κλειδιών για τα οχήματα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Πέμπτη 06/11/2014 και ώρα 14:00π.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. «Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos