Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

04 Ιουλίου 2015 13:19

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β' 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 08η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού – Απολογισμού) - Έκθεσης Πεπραγμένων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. οικονομικής χρήσης έτους 2014.
Θέμα 2ο: Ορισμός αμοιβής Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το 2015.
Θέμα 3ο: Έγκριση εξόδων προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 4ο: Ορισμός διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο Πάρου.
Θέμα 5ο: Αποδοχή δωρεάς.
Θέμα 6ο: Έγκριση πρότασης της εταιρείας my MarketBook.
Θέμα 7ο: Ανάκληση δαπάνης μη πραγματοποιθείσας εκδήλωσης.
Θέμα 8ο: Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos