Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

07 Ιουλίου 2015 15:26

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 10/7/2015 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την αποζημίωση Προέδρων, Αντιπροέδρων Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων.
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την μετάθεση χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης».
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την μετάθεση χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών πυρόσβεσης».
ΘΕΜΑ 4ο: Α)Διαγραφή τελών και προστίμων βεβαιωμένων ακαθαρίστων εσόδων και τελών διαμονής παρεπιδημούντων ετών 2007 και 2009 (παρ.1δ και 2 του άρθρου 174 Ν.3463/2006) και Β) Διαγραφή βεβαιωμένων ΤΑΠ – Δ.Τ.Φ.Κ. από καταστάσεις επιστρεφόμενων τελών ΔΕΗ.
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού στο Δήμο Πάρου.
ΘΕΜΑ 6ο: Καταγγελία συλλόγου ''Οι Κολυμπήθρες'' για αυθαίρετη κατάληψη παραλίας στην περιοχή Κολυμπήθρες της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή δωρεάς κ. Κάπαρη Νικολάου.
ΘΕΜΑ 9ο: Αίτημα Λαγανά Αγησίλαου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών στις Δ/Κ Πάρου & Νάουσας.
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την προβολή και ανάδειξη των ανεμόμυλων Αγ. Άννας και Δημαρχείου Πάρου.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση αποφάσεων Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης περί χορήγησης δύο (2) αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Δημοτική Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 13ο: Εξέταση αιτήματος επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Συλλόγου Μώλου – Τσουκαλιάς – Γλυφάδων «Πρόοδος – Ανάπτυξη».
ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση αιτήματος του Raimondi Kalogero για διαμόρφωση Βρύσης έμπροσθεν του καταστήματός του στη Δ/Κ Νάουσας.
ΘΕΜΑ 15ο: Εξέταση αιτήματος του Τσαντουλή Νικολάου για χορήγηση άδειας τομής δρόμου για σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΥΑΠ στην Αγκαιριά.
ΘΕΜΑ 16ο: Σύσταση Επιτροπής Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πάρου.
ΘΕΜΑ 17ο: Σύσταση Επιτροπής Αδελφοποιήσεων Δήμου Πάρου.
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Σαραντινός Χριστόδουλος – Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos