Συνάντηση Εργασίας Δήμου Πάρου με ΤΕΙ Αθήνας

10 Ιουλίου 2015 12:05

Στο πλαίσιο υλοποίησης των από 15.05.2015 Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πάρου και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Μεταφορών SOCRATES του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, έγινε τη Δευτέρα 06 Ιουλίου 2015, 13:00΄-17.00΄ -μετά από σχετική Πρόσκληση του Δημάρχου κ. Μ. Κωβαίου (αρ. πρωτ. 8277/22.06.2015) προς τις υπηρεσίες του Δήμου Πάρου και λοιπούς φορείς- Συνάντηση Εργασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου, με θέματα:

1. Παρουσίαση του υποσυστήματος σχεδίασης νέων ακτοπλοϊκών γραμμών, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου "Ολοκληρωμένο Σύστημα Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα Νησιά του Αιγαίου" (Υποέργου αρ. 32 της Πράξης "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας").

Σκοπός του ερευνητικού έργου αυτού, είναι η δημιουργία ενός νέου, ολιστικού συστήματος ακτοπλοϊκών γραμμών με επαναπροσδιορισμό του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις υπάρχουσες δυνατότητες, θα δίνει λύση στο πρόβλημα των ποιοτικότερων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών των νησιών του Αιγαίου και στο πρόβλημα εξυπηρέτησης των άγονων γραμμών.

2. Παρουσίαση των επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων που αποτελούν βασικά αντικείμενα έρευνας και μελέτης, καθώς και των εφαρμογών που αναπτύσσονται από το ανωτέρω Εργαστήριο, και της δυνατότητας παροχής τεχνογνωσίας και τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης και άλλων δράσεων συνεργασίας ενδιαφέροντος του Δήμου Πάρου (σε θέματα Γεωπληροφορικής, Μεταφορών, Ψηφιακής Χαρτογραφίας, εφαρμογών Τηλεπισκόπησης κλπ.).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ του Δημάρχου Πάρου κ. Μ. Κωβαίου, των συμμετεχόντων στελεχών του Δήμου Πάρου, του Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου, του Λιμεναρχείου Πάρου και των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων - Γραφείων Τουρισμού με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο κ. Δήμο Πανταζή, Καθηγητή Τ.Ε.Ι., και τον συνεργάτη του Εργαστηρίου SOCRATES κ. Παναγιώτη Στρατάκη, στα εξής αντικείμενα:

· Προτάσεις συνεργασίας του Δήμου Πάρου και του Εργαστηρίου στη διαχείριση έργων και στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα στα επιστημονικά πεδία ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου.

· Παρατηρήσεις και προτάσεις του Δήμου Πάρου και των εμπλεκόμενων φορέων της Πάρου για τη βελτίωση του προτεινόμενου ολοκληρωμένου συστήματος ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, με σκοπό την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων / προτάσεων στην τελική εφαρμογή του συστήματος αυτού.

· Εξειδίκευση προτάσεων του Δήμου Πάρου και λοιπών φορέων της Πάρου σε σχέση με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις του νησιού με λιμάνια της ηπειρωτικής χώρας (Αττική, Βόρεια Ελλάδα κλπ.) και άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη, με έμφαση στη ικανότητα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στη μεταφορά ασθενών και την παροχή έκτακτων υπηρεσιών σε περιπτώσεις φυσικών ή άλλων καταστροφών.

Η συνάντηση θεωρήθηκε και από τις δύο πλευρές ιδιαιτέρως χρήσιμη και εποικοδομητική, και η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πάρου και Τ.Ε.Ι. Αθήνας κρίνεται ότι μπορεί να αποδώσει αμοιβαίως χρήσιμα αποτελέσματα (παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικών συμβουλών, εκπόνηση πτυχιακών εργασιών με έμφαση σε τομείς που προάγουν τις αναπτυξιακές διαδικασίες και τους στόχους του Δήμου Πάρου, δημιουργία Θερινών Σχολείων και Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων σε θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία κλπ.).

Ειδικά για τα θέματα επαναπροσδιορισμού και επανασχεδιασμού του ακτοπλοϊκού μεταφορικού έργου στα νησιά του Αιγαίου, ο Δήμος Πάρου έθεσε στην Ερευνητική Ομάδα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας την εμπειρία, τους προβληματισμούς, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του ενόψει της προετοιμασίας της τελικής έκδοσης του "Ολοκληρωμένου Συστήματος Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τα Νησιά του Αιγαίου". Η έκδοση αυτή προβλέπεται να είναι έτοιμη τον Οκτώβριο 2015, οπότε και θα τεθεί στη διάθεση του Δήμου Πάρου για εφαρμογή και αξιοποίηση για την παραγωγή συγκεκριμένων τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την αναβάθμιση του ακτοπλοϊκού έργου με νέες γραμμές και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων, ώστε οι προσφερόμενες ακτοπλοϊκές υπηρεσίες προς / από την Πάρο να καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos