Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

09 Ιουλίου 2015 19:16

Καλείσθε την 13η Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:


Θέμα 1ο Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευσης των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2015.

Θέμα 2ο Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη, ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμό 20ειδ/2015 απόφασης του Πρωτοδικείου Σύρου επί της με αριθμό καταθ.414/30-04-2014 αγωγής των: 1) Καλλιόπης Σιγάλα, Παναγιώτη Σιγάλα και 3) Μαρίας Σιγάλα.
Θέμα 3ο Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη, έφεσης κατά της υπ. αριθμό 45/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου επί της με αριθμό καταχώρησης 66/2008 προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΒΡΑΑΜ Α. – ΜΙΧΕΛΗΣ Γ.».
Θέμα 4ο Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη, έφεσης κατά της υπ. αριθμό 44/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου επί της με αριθμό καταχώρησης 65/2008 προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία: «Σ. Δρέβελης – Ι. Μπελανιάν Ο.Ε.».
Θέμα 5ο Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη, έφεσης κατά της υπ. αριθμό 62/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου επί της με αριθμό καταχώρησης 68/2008 προσφυγής του Νικολάου Μπογιατζή του Γεωργίου.
Θέμα 6ο Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη, έφεσης κατά της υπ. αριθμό 61/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου επί της με αριθμό καταχώρησης 67/2008 προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία: «PAROS EUROKAR A.E.».
Θέμα 7ο Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι.
Θέμα 8ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια:
α) λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, β) ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων.
Θέμα 9ο Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων Δήμου Πάρου.
Θέμα 10ο Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση αίθουσας Αγίου Αθανασίου Νάουσας.

Θέμα 11ο Καθορισμός όρων δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας εξεύρεσης και μίσθωσης ακινήτων προς χρήση στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας Δήμου Πάρου.
Θέμα 12ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουνίου έτους 2015 στην: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για
την καθαριότητα των οικισμών Δήμου Πάρου.
Θέμα 13ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουνίου έτους 2015 στην: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για
τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου.
Θέμα 14ο Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Επισκευή τοιχίου αντιστήριξης δημοτικής οδού προς Καλάμι.
Θέμα 15ο Έγκριση Μελέτης και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στον Άγιο Αρσένιο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos