Ανακοινώσεις Δήμου Πάρου για την έκδοση κοινωνικής κάρτας αλληλεγγύης

20 Ιουλίου 2015 15:18

Ο Δήμος Πάρου, στηρίζοντας τις ευπαθείς ομάδες και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες τους, αποφάσισε να προβεί στην έκδοση Δημοτικής Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα στους κατόχους της κάρτας θα παρέχονται ανά περίπτωση:

v Μερική απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη

v Πρόσβαση στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

v Πληροφόρηση σε θέματα προνοιακών παροχών- Επισιτιστικών προγραμμάτων

v Ψυχοκοινωνική Στήριξη και Συμβουλευτική

v Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από το Κοινωνικό Ιατρείο και παροχή φαρμάκων από το Κοινωνικό Φαρμακείο

v Φιλοξενία παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς χωρίς καταβολή τροφείων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Την Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης δικαιούνται όλοι όσοι:

v Είναι ασφαλισμένοι στην Πρόνοια, ΙΚΑ και άλλα ταμεία

v Είναι μοναχικά άτομα

v Εμπίπτουν στις κατηγορίες των μονογονεϊκών ή πολύτεκνων οικογενειών

v Είναι χαμηλοσυνταξιούχοι

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Μοναχικό άτομο, ετήσιο εισόδημα μέχρι 6000 Ευρώ
2. Ζευγάρι χωρίς παιδιά, ετήσιο εισόδημα μέχρι 7000 Ευρώ
3. Οικογένεια με ένα (1) παιδί, ετήσιο εισόδημα μέχρι 8700 Ευρώ
4. Οικογένεια με δύο (2) παιδιά, ετήσιο εισόδημα μέχρι 10400 Ευρώ
5. Οικογένεια με τρία παιδιά (3) ετήσιο εισόδημα μέχρι 12500 Ευρώ
6. Οικογένεια με τέσσερα (4) παιδιά, ετήσιο εισόδημα μέχρι 15000 Ευρώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

v Αίτηση

v Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

v Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986

v Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

v Το τελευταίο απόκομμα πληρωμής του επιδόματος της Πρόνοιας (όπου υπάρχει)

v Φωτοαντίγραφο της απόφασης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (όπου υπάρχει)

v Φωτοαντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης του τελευταίου έτους και του εντύπου Ε9.

v Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας από το Δήμο.

v Σε περίπτωση Διάζευξης το Διαζευκτήριο- Επιμέλεια Τέκνων

v Βεβαίωση ανεργίας, όπου υπάρχει

Κατάθεση δικαιολογητικών και πληροφορίες, στο Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πάρου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2284360155, ημέρες και ώρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 10.00- 14.00.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 17-7-2015 ανακοίνωσής μας σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και τις προϋποθέσεις ένταξης ωφελουμένων σ' αυτό, σας ενημερώνουμε ότι οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Η αίτηση, η οποία είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 υποβάλλεται:

Α) ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)

ή

Β) μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης

Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω των Εταίρων της σύμπραξης, οι δυνητικοί ωφελούμενοι πρέπει να έχουν αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:

- Ταυτότητες ή διαβατήρια και άδειες διαμονής όλων των μελών της οικογένειας

- Ε1 2015 (φορολογικού έτους 2014)

- Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ έτους 2014 (για όσα μέλη της οικογένειας έχουν στην κατοχή τους ακίνητα)

- ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας

- ΑΦΜ όλων των μελών της οικογένειας

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να δηλώσουν το ακριβές ποσό των καταθέσεών τους σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες).

Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Τα δηλούμενα στοιχεία υπόκεινται σε ηλεκτρονική διασταύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα σημεία εξυπηρέτησης στην Πάρο είναι τα εξής:

1. Επαρχείο Πάρου, τηλ. 2284361201, 2284021249

2. Δήμος Πάρου, Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Μέριμνας, τηλ. 2284360155

3. Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας, Γραφείο Ιερού Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής, τηλ. 2284024807

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5/8/2015.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos