Διακοπή των εργασιών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στη Μάρπησσα

20 Ιουλίου 2015 17:05

Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.132.286 ευρώ.

Η διαθέσιμη πίστωση στις αρχές του 2015 ήταν 130.000 €, ποσό που έχει κατανεμηθεί στο λογαριασμό του έργου και έχει πληρωθεί στον ανάδοχο.
Στην συνέχεια και μετά την έγκριση , στις 4-5-2015, των πιστώσεων για το τρέχον έτος , η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υπέβαλε αίτημα κατανομής ποσού 140.000 € μέσω του κεντρικού λογαριασμού στις 13-5-2015 για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού και του αναμενόμενου 3ου.
Η εν λόγω κατανομή εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 55767/22-5-2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία όμως δεν έχει εκτελεστεί έως σήμερα από την Τράπεζα της Ελλάδας, λόγω έλλειψης ρευστότητας.
Συνέπεια της παραπάνω καθυστέρησης στην πληρωμή των παραπάνω λογαριασμών ήταν ο ανάδοχος του έργου να στείλει επιστολή στον Δήμο Πάρου για διακοπή των εργασιών του.

Όταν θα υπάρξει χρηματοδότηση και πληρωθούν οι λογαριασμοί ο ανάδοχος του έργου θα προβεί σε άρση της διακοπής εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω το έργο προβλέπεται να μεταφερθεί στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.
Το έργο είναι προενταγμένο στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και πρόκειται να επαναξιολογηθεί και να ενταχθεί οριστικά όταν θα δημοσιευτεί σχετική πρόσκληση αρχές Φθινοπώρου.

Κων/νος Ν. Μπιζάς

Έπαρχος Πάρου

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos