H Γυναίκα τιυ Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια....

30 Σεπτεμβρίου 2015 20:04

Την Πέμπτη 03-09-2015 ο Δήμαρχος Αντιπάρου διακήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για τις «Υποστηρικτικές εργασίες των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2011,2012, την προσαρμογή και προετοιμασία της οικονομικής υπηρεσίας για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής και την φορολογική υποστήριξη του Δήμου Αντιπάρου» ,συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.000 Ευρώ.


 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο Διαύγεια την 03-09-2015 και η δημοσίευση στον τοπικό τύπο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 04-09-2015 από ουσιαστικά ξεκινά και η έναρξη του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξάγονταν την 09-09-2015 όπου την 09:00 θα ήταν και η ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών. Τι συνέβη όμως;

Η ένσταση, Την 04-09-2015, την μέρα δηλαδή που ξεκίνησε ο διαγωνισμός μια εταιρία, η «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ»,υπέβαλε ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. Ο λόγος ήταν ότι οι 5 ημέρες από Παρασκευή έως Τρίτη και με το Σαββατοκύριακο ενδιάμεσα,
το διάστημα δηλαδή από την ημερομηνία δημοσίευσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, καθιστούσε αδύνατον για την εταιρία να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ύπαρξη του Σαββατοκύριακου στη διάρκεια των 5 ημερών του διαγωνισμού, περιόριζε αυτόν στις 3 εργάσιμες. Επιπρόσθετα το δικαιολογητικό του Γ.Ε.ΜΗ.(Γενικό Εμπορικό Μητρώο) ,ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρμόδια υπηρεσία το εκδίδει σε 10 ημέρες, όποτε όποια εταιρία θα ήθελε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό θα έπρεπε να το γνώριζε και να το είχε ήδη στα χέρια της.

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,

Η Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Αντιπάρου, γνωμοδότησε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/80 η οποία αναφέρει ότι η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού, πραγματοποιείται «... κατόπιν δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως και εις μιαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν εφημερίδα του νόμου, εφ'οσον εκδίδεται τοιαύτην πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την διενέργειαν». Η διάταξη του ανωτέρου νόμου δεν εξαιρεί τα Σαββατοκύριακα συνεπώς όλα έγιναν νομιμα και η Επιτροπή γνωμοδότησε Υπέρ της απόρριψης της ένστασης.

Η "εν κρυπτό" Οικονομική Επιτροπή,

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου τώρα, μια μέρα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού πραγματοποιώντας μια "εν κρυπτό" συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, κάνει δεκτή την υπ.αριθμ. 2264/07-09-2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και απορρίπτει την ένσταση. Το "εν κρυπτό" βέβαια έγκειται στο ότι αναφέρεται ως δημόσια συνεδρίαση, πλην όμως δεν είδα πουθενά δημόσια ανακοίνωση. Ούτε στο site του Δήμου, ούτε στα ΜΜΕ ,ούτε πουθενά. Και δημόσια συνεδρίαση, χωρίς δημόσια ανακοίνωση δεν νοείται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,

Όλα τα ανωτέρω προσπάθησα να τα αναφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου την 15-09-2015. Όταν ξεκίνησα βέβαια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με ενημέρωσε ότι μου έχει μείνει ενάμιση λεπτό, από τα τρία που δικαιούμαι για να τοποθετηθώ. Και όχι επί τοποθέτησης θέματος σε θέμα διάταξης του Συμβουλίου, αλλά σε αρχική τοποθέτηση πριν την έναρξη των θεμάτων. Φαίνεται ότι τώρα πλέον αφήνουμε την τακτική των συνεχών διακοπών στην ομιλία και πάμε στην τακτική του χρονικού περιορισμού του λόγου. Από την άλλη ο Δήμαρχος, όταν ανάφερα ότι επικοινώνησα τηλεφωνικά με την εταιρία, ώστε να ενημερωθώ για την ένσταση, για την οποία παρεμπίπτοντος είχα λάβει γνώση μέσω του Διαύγεια μια μέρα πριν το Συμβούλιο, εμμέσως πλην σαφώς με κατηγόρησε ότι εγώ συνδιαλέγομαι με εταιρίες. Ο γέλωτάς μου, προς απάντηση και τα συμπεράσματα δικά σας...

Το συμπέρασμα,

Σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 ,φαίνεται ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη νόμιμα. Η έγκριση όμως της δαπάνης, η διάθεση πίστωσης 50.000 ευρώ, η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και της μελέτης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου καθώς και η έγκριση των όρων
διακήρυξης για την πραγματοποίηση του πρόχειρου διαγωνισμού, είχαν αποφασιστεί ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή την 04-08-2015. Ο διαγωνισμός διεξήχθη ένα μήνα μετά με διαδικασίες εξπρές, ενώ υπήρχε όλος ο χρόνος. Ενημερώθηκα από τον Δήμαρχο ότι μόνο μια εταιρία κατάφερε να καταθέσει εμπρόθεσμα προσφορά (με έκπτωση 10%), ενώ άλλες δυο ήταν εκπρόθεσμες. Ήταν η εταιρία που κατά το παρελθόν με απευθείας ανάθεση, χωρίς πρόσκληση εκδήλωσης προσφορών, είχε λάβει το ποσό των 24.600 ευρώ ,για ανάλογες εργασίες, νόμιμα φυσικά στο χρηματικό όριο των απευθείας αναθέσεων. Ο Δήμος έχω την εντύπωση ότι δεν διευκόλυνε την όλη διαδικασία, κάτι το οποίο θα ήταν προς το συμφέρον του. Ο χρονικός προσδιορισμός της διακήρυξης, η ένσταση, η εν κρυπτό απόρριψή της, τα όλα όσα ειπώθηκαν στο Συμβούλιο και γενικά όλα τα ανωτέρω, μια έκφραση μου φέρνουν στο μυαλό. Ότι, «Η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται κιόλας.»

- Ο -

Ανεξ. Δημ. Σύμβουλος Αντιπάρου

Φαρούπος Βασίλειος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos