Συνεδρίαση Δ.Σ ΔΕΥΑ Πάρου

15 Δεκεμβρίου 2015 14:50

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 09:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2016.

 

Θέμα2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες του αποχετευτικού δικτύου Πάρου».

Θέμα3ο: Αξιολόγηση αιτήσεων για την κάλυψη της θέσης του Ιατρού Εργασίας.

Θέμα4ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ. Αλιπράντη Γεωργίου.

Θέμα5ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ. Σιφναίου Νικολάου.

Θέμα6ο: Περαίωση εργασιών σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Τροποποίηση ΑΕΠΟ ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικίας Πάρου» και οριστική παραλαβή της μελέτης.

Θέμα7ο: Περαίωση εργασιών σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης «Προμελέτης Έργων Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικίας Πάρου με σκοπό την Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων και την αξιοποίησή τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς» και
οριστική παραλαβή της μελέτης.

Θέμα 8ο: Κατάργηση υπηρεσιακού οχήματος DAIHATSU FEROZA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2037.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ρούσσος Βατίστας

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos