Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου

01 Μαρτίου 2016 16:52

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού
ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση ανάληψης και διάθεσης πιστώσεων
ΘΕΜΑ 3ο : Απόφαση έγκρισης των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμών δαπανών οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 4ο : Απόφαση έγκρισης των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντος του 2016
ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση έγκρισης των δαπανών παγίου και σταθερού χαρακτήρα και την διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών έργων του Δ Λ Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου μέχρι του ανωτάτου ορίου Β τάξης Μ.Ε.Ε.Π σύμφωνα με το όρθρο του ν 4024/2011
ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση επιτροπών για έργα –προμήθειες –παροχής υπηρεσιών και δημοπρασιών για την μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων σύμφωνα με το αρ. 26 του ν. 4024/2011 και την υπ. Αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21208/4-11-2011 Υ.Α

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση αποδοχής τεχνικής περιγραφής του έργου < Επισκευή Υποσκαφών Στο Παραλιακό Κρηπίδωμα Αγ Νικολάου
ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμών εξόδων παράστασης προέδρου –αντιπροέδρου οικ έτους 2015
ΘΕΜΑ 10ο : Εξέταση ενστάσεως εταιρείας «Κυριάκος Μ. Παπαγεωργίου-Χρυσούλα Κ. Μπιτούνη Ο.Ε».

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου - Αντιπάρου

Καραχάλιος Σταύρος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos