Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

04 Ιουλίου 2016 19:08

Καλείσθε την 8η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευση των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Έγκριση μελέτης, προκήρυξη και καθορισμός όρων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Καθορισμός όρων δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας εύρεσης και μίσθωσης ακινήτου προς χρήση στάθμευσης οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο Καθορισμός όρων δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας εύρεσης και μίσθωσης ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Ναούσης του Δήμου Πάρου για σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Θέμα 5ο Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση Αθλοπαιδιών».

Θέμα 6ο Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τέλους, σχετικά με τις άδειες συμμετοχής σε «Εμποροπανηγύρεις».

Θέμα 7ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουνίου έτους 2016 στην: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου.

Θέμα 8ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουνίου 2016 στην εταιρία «JCB SECURITY AND FACILITY S.A.» για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών του Δήμου Πάρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos