Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

10 Μαρτίου 2017 12:17

Καλείσθε την 14η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου

Θέμα 2ο Ενημέρωση και λήψη απόφασης σε σχέση με το ακίνητο της τέως Αγροτικής Τράπεζας του οποίου η κυριότητα έχει περιέλθει στο Δήμο Πάρου

Θέμα 3ο Ανάθεση στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Πάρου της άσκησης αγωγής κατά του Πέτρου Σάμιου του Λυκούργου από τη χρήση για αποζημίωση δημοτικού ακινήτου.

Θέμα 4ο Πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017

Θέμα 5ο Δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017 και μεταφορά χρηματικού υπολοίπου από την 31-12-2016

Θέμα 6ο Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση υπογραφής των αποφάσεων ΄΄ανάληψης –υποχρέωσης δαπανών΄΄ που διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή

Θέμα 7ο Έγκριση της πραγματοποίησης πολυετών δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017

Θέμα 8ο ΄ Εγκριση της πραγματοποίησης σταθερών δαπανών διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos