Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου

10 Μαρτίου 2017 12:21

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιιπάρου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφισμα του Δήμου Αντιπάρου κατά της εγκατάστασης βιομηχανικού τύπου ανεμογεννητριών (αιολικό πάρκο) στα ορεινά σημεία της νήσου Πάρου
2. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμων Αντιπάρου και Τρικκαίων
3. Έγκριση μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου Αντιπάρου στο Δήμο Τρικκαίων στα πλαίσια της αδελφοποίησης των δύο Δήμων και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης για αγορά αναμνηστικού δώρου.
4. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2016
5. Ορισμός διατάκτη μετά του αναπληρωτή αυτού για την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) έτους 2017 σύμφωνα με το Π.Δ 80/2016
6. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘Προφήτης Ηλίας’ Δήμου Αντιπάρου

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos