Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2016

04 Ιουλίου 2017 14:49

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου πραγματοποιήθηκε η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον «Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος παρουσίασε τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Aρχής για το έτος 2016, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος.

Παρουσιάσθηκαν αναλυτικά οι δράσεις ανά Διεύθυνση και Τομέα, καθώς επίσης το έργο και οι δράσεις όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Πάρου

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλαν με τη διαρκή συμβολή τους, - μέσα από μία συντεταγμένη πορεία στην πρόοδο και τη καθημερινή δημοτική αλλαγή - προς ένα συνεχώς βελτιούμενο προς κάθε κατεύθυνση Δήμο Πάρου.

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos