Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

24 Νοεμβρίου 2017 22:01

Καλείσθε την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017 .

Θέμα 2ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο : α)Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού β) προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos