Συνεδριαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου

31 Αυγούστου 2018 12:56

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 04/09/2018 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
οικ. Έτους 2018.
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση για έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εργασιών για το έργο «Επισκευή παραλιακού πεζοδρομίου κρηπιδώματος Αγ. Νικολάου λιμένα Πάρου».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων, περιοχή Καρνάγιο Παροικίας».
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση για πληρωμή φωτοσημαντήρα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αμπελά, νήσου Πάρου.
ΘΕΜΑ 5ο Απόφαση για πληρωμή φωτοσημαντήρα στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αλυκής, νήσου Πάρου.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση για καταβολή της διαφοράς Φ.Π.Α. αμοιβής σύμβασης, λόγο αλλαγής του ισχύοντος καθεστώτος, από την εκτέλεση της σύμβασης μέχρι σήμερα.
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάρου - Αντιπάρου

Καραχάλιος Σταύρος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos