Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Πάρου

31 Αυγούστου 2018 15:22

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Θέμα1ο: Έγκριση ισολογισμού και προσαρτήματος οικονομικού έτους 2017.
Θέμα2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων».
Θέμα3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραγωγείου βαρέως τύπου χωρητικότητας 800 κ.μ. στη θέση Καμπί Δ.Κ. Αγκαιριάς».
Θέμα4ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ.κ. Τριβυζά Νικολάου του Ιωάννη και Τριβυζά Νικολάου του Στυλιανού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos