Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

08 Μαρτίου 2019 18:03

test1

test2

test2

Καλείσθε την 14η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών.

Θέμα 2ο Καθορισμός όρων δημόσιας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.

Θέμα 3ο Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙΙ (αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 66547)

Θέμα 4ο Καθορισμός όρων για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Πάρου».

Θέμα 5ο Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή συνοπτικών διαγωνισμών για την εκπόνηση μελετών του Δήμου Πάρου με εκτιμώμενη αξία σύμβασης έως 60.000,00€.

Θέμα 6ο Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης«Μελέτες ωρίμανσης έργου: Επέκταση του ΧΥΤΑ Πάρου».

Θέμα 7ο Επανακαθορισμός όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης έργου «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης» και συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του ως άνω διαγωνισμού.

Θέμα 8ο Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Κατασκευή γηπέδου πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης στον Κώστο Πάρου».

Θέμα 9ο Έγκριση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Πάρου Αντιπάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 69756)

Θέμα 10ο Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου».

Θέμα 11ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Φεβρουαρίου 2019 στον Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου».


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos