Συνεδρίαση Τοπικής Κοινότητας Κώστου

08 Νοεμβρίου 2019 20:46

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο κατάστημα της Κοινότητας Κώστου ,

στις 14-11-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Θέμα 2ο: Κόψιμο και κλάδεμα δέντρων.
Θέμα 3ο: Προαύλιος χώρος Σχολείου.
Θέμα 4ο: Καθαρισμός ρεμάτων.
Θέμα 5ο: Δρόμος Κώστου – Παροικιάς.
Θέμα 6ο: Υπάλληλος στην Κοινότητα μια φορά τη βδομάδα.
Θέμα 7ο: Δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου.
Θέμα 8ο: Δημιουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης.

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Κοινότητας Κώστου

 Ειρήνη Ρούσσου

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos