Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

13 Δεκεμβρίου 2019 19:40

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας


προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 16η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ανανέωση σύμβασης εργαζομένου στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Θέμα 2ο: Ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολαίου που αφορά στο κτίριο που στεγάζει το πρόγραμμα Βρεφονηπιακός Σταθμός Παροικίας «Τα Μελισσάκια»

Θέμα 3ο: Ανανέωση του μισθωτηρίου συμβολαίου που αφορά στο κτίριο που στεγάζει το πρόγραμμα Παιδικός Σταθμός Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια»

Θέμα 4ο: Αποδοχή παραίτησης εργαζομένου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ με δυνατότητα ανανέωσης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020».

Θέμα 6ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Δημήτριος Αντιπαριώτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos