Συνεδεριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου

21 Ιουνίου 2020 20:49

Μετά την ματαίωση της κατά την 11η Ιουνίου 2020 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1601/6-6-2020 πρόσκληση συνεδρίασης,


επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης πρόσκλησης, ήτοι:

1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020

2. Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) και έγκριση διενέργειας φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας στο Δήμο Αντιπάρου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν. 4635/2019 και άρθρο 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 -ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση σχεδίου διαδημοτικής συνεργασίας των δήμων Πάρου και Αντιπάρου (αρ. 99 του N. 3852/10) για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης

2. Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού μεταξύ δήμων για τη διερεύνηση δυνατότητας συνεργασιών και για την υποστήριξη της διαδικασίας με τις απαιτούμενες ενέργειες

3. Αίτημα αδειοδότησης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.) για τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης

4. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

5. Αιτήματα πολιτών


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Σωτήριος Σκούρτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos