Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

22 Ιουνίου 2020 18:57

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού


Συμβουλίου που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα 19.00΄ στο χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ, κεκλεισμένων των θυρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Σε περίπτωση που αρθούν τα μέτρα προστασίας θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

 

Πετρόπουλος Παναγιώτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos