Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

01 Ιουλίου 2020 15:46

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του


Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 6η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Θέματα που αφορούν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας»
Θέμα 2ο: Οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής ακροαμάτων, θεαμάτων & παραστάσεων σε ανοικτούς χώρους, ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης θερινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και πρόταση πραγματοποίησης δωρεάν εκδηλώσεων
Θέμα 3ο: Αίτημα του Α.Ο. Πάρου για υποστήριξη της Διοργάνωσης του Final Four Παίδων Καλαθοσφαίρησης
Θέμα 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016
Θέμα 5ο: Αποδοχή χορηγίας κ. Μαρίας Τσουνάκη
Θέμα 6ο: Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 21/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 7ο: Συζήτηση επί της Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών βάσει της υπ. αρ. 8/17-04-2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πάρου.

 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos