Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

10 Αυγούστου 2020 16:40

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 10 του Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-03-2020, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση


του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 14/08/2020 και ώρα 12.00΄ εκ περιφοράς, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

Αντικατάσταση ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Κουντρομιχάλη Ηλία στα ΔΣ Νομικών Προσώπων και λοιπών Συμβουλίων – Επιτροπών του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Παναγιώτης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 2ο:

Λήψη απόφασης για την ετήσια επιπλέον του μισθώματος συμμετοχή κάθε μισθωτή πολυσύχναστης παραλίας στη δαπάνη πρόσληψης ναυαγοσώστη.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Παναγιώτης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Παναγιώτης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης Δημαρχείου Πάρου».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ Παναγιώτης Πετρόπουλος.

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Πετρόπουλος Παναγιώτης

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos