Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

11 Σεπτεμβρίου 2020 20:09

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 15-09-2020 και ώρα 19:00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο:
Έκτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έβδομη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 121/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Απαλλαγή επιχειρήσεων από: Α) Το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού (παρ.1 του Ν.25/1973 ΦΕΚ Α’ 74) Β) Τα τέλη κοινοχρήστων χώρων».
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Υπαγωγή επιχειρήσεων στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 περί εποχικότητας επιχειρήσεων.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή παραχώρησης ρυμοτομούμενων τμημάτων στη θέση «Αγ. Ανάργυροι» της Κοινότητας Νάουσας Πάρου για κοινή χρήση.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.
Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού στην περιοχή Αγ. Γεώργιος Παροικίας για την ανέγερση 2ου Γυμνασίου Παροικίας.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Συμμετοχή του Δήμου Πάρου ως τακτικό μέλος στο «Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝ – Δίκτυο Πόλεων».
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο:
Απευθείας αγορά αγροτεμαχίου για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στην Κοινότητα Νάουσας.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση Μετόχων του ειδικού περιφερειακού διαβαθμιδικού φορέα διαχείρισης αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Α.Ε Ο.Τ.Α..
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος. Δήμαρχος.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

 Πετρόπουλος Παναγιώτης

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos