Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

11 Ιουνίου 2021 16:25

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 17-06-2021 και ώρα 19.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πάρου έτους 2020.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ρούσσος Βατίστας.

ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός τμήματος χώρου ως κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Πάρου στην περιοχή «Αγ. Δημήτριος» του οικισμού Νάουσας της Κοινότητας Νάουσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου, Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός τμήματος χώρου ως κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Πάρου στην περιοχή «Λιβάδια» Παροικίας της Κοινότητας Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου, Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή «Αγ. Δημήτριος» του οικισμού Νάουσας της Κοινότητας Νάουσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ρούσσος Βατίστας.

ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή «Λιβάδια» Παροικίας της Κοινότητας Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ρούσσος Βατίστας.

ΘΕΜΑ 6ο: Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου με δημοπρασία.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ρούσσος Βατίστας.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης του Δήμου Πάρου από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «Προμήθεια δύο οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων» και αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου, Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 8ο: Αίτημα παροχής αδείας για την χρήση χώρων σε σημεία της Πάρου από την εταιρία APEROL/CAMPARI Ιταλίας και των εκπροσώπων αυτής στην Ελλάδα, με κύριο άξονα την προβολή της Πάρου στις χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρία με παγκόσμια εμβέλεια για την παρουσίαση του προϊόντος APEROL με την παροχή ανταποδοτικών παροχών και ωφελημάτων προς το Δήμο Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Σάμιος Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 9ο: Υπαγωγή επιχείρησης στην διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/76 <<περί εποχικότητας επιχειρήσεων>>.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ρούσσος Βατίστας.

ΘΕΜΑ 10ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 στη θέση «Λογαράς» εντός του οικισμού Πίσω Λειβαδίου της Κοινότητας Μάρπησσας του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης επί αιτήματος Ροδοπούλου Βασιλικής για την κοπή ή μη ενός δένδρου (ευκάλυπτος) που βρίσκεται στη περιοχή του Λογαρά της Κοινότητας Μάρπησσας.
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση κατάθεσης αιτήματος τροποποίησης χωροθέτησης αγκυροβολίου και μετατροπής του σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών Νάουσας Ν. Πάρου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ., Καραχάλιος Σταύρος.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής κλειστού Γυμναστηρίου στη θέση Ζευλάκι Παροικιάς».
Εισηγητής: Δήμαρχος Πάρου, Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Μέτρα Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων Παράκτιων Πρανών και Προστασίας από τη Θαλάσσια Διάβρωση στις Ευρύτερες Περιοχές των Οικισμών Δρυού και Αμπελά Δήμου Πάρου». Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 15ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού τρένου στην Κοινότητα Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Κεμπάμπης Παναγιώτης.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

 Παναγιώτης Πετρόπουλος

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos